تاریخ: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ

نظر یک ریاضیدان در باره زن و مرد

اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1

 
اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =10
 
 
اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =100
 
 
اگر دارای (اصل و نسب) هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =1000

 
ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست
 
پس ان انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت

گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com
باد مهربون