تاریخ: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ

مرا با خود ببر

خانه ام دیگر برایم جای امن خواب نیست
من تو را می خواهم ای از نسل باد دربه در

www.darhami.com

 

با تو من آشفتگی را دوست می دارم بیا
ای ز طوفان های ذهن خسته ام آشفته تر


www.darhami.com
من سروسامان نمی خواهم مرا هم با خودت
تا در دروازه های شهر بی سامان ببر

www.darhami.com

با تو من ابرم بیا چون باد در جانم بپیچ
تا که بشتابم از این صحرا به صحرایی دگر

www.darhami.com

خانمانم را نمی خواهم حلال دیگران
با تو راهی می شوم روزی از این جا بی خبر

www.darhami.com

بعد از این باید ببینی شوق چشمان مرا
می چکد از چشم من ذوق هوای این سفر

www.darhami.com

کوله باری برنمی دارم از این ویران سرا
مهربان عشق سبکبالم! مرا با خود ببر

www.darhami.com

 
باد مهربون, زندگی, همه چی داره