تاریخ: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ

نکات زیر را به خاطر بسپارید و جدی بگیرد :

 
Answerthe phone byLEFTear
برای صحبت با موبایل از گوش چپ استفاده کن

 

 

 
Do not drink coffeeTWICEa day
روزانه بیش از دو فنجان قهوه ننوشید.
cid:2.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 

 

Do nottakepillswith COOL water
قرص و داروها را با آب خیلی سرد تناول نکنید.
cid:3.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 

 

Do not haveHUGEmealsafter 5pm
بعد از ساعت 5:00 از خوردن غذای چرب خوداری کنید.
cid:4.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 

 

Reduce theamount ofTEAyou consume
مصرف چای روزانه را کم کنید
cid:5.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 

Reduce theamount of OILYfoodyou consume
از مقدار غذای چرب و اشباع شده با روغن در وعده های غذایی کم کنید
cid:6.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 

 

Drink more WATERin the morninglessat night
در صبح آب بیشتر و در شب آب کمتر بنوشید.
cid:7.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 

 

Keep your distance from hand phoneCHARGERS
از گوشی موبایل در زمان شارژ شدن دوری کنید.
cid:8.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 

 

Do not use headphones/earphone forLONGperiod of time
از سمعکهای تلفن ثابت و موبایل برای مدت طولانی استفاده نکنید.
cid:9.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 

 

Best sleeping time is from10pmat night to6aminthemorning 
بهترین زمان خواب از ساعت 10:00 شب تا ساعت 6:00 صبح است
cid:10.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 

 

Do not lie down immediately after taking medicinebefore sleeping
بعد از خوردن دارو فورا به خواب نروید.
cid:11.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.com

 

 

When batteryis down to the LASTgrid/bar, donot answer the phone as the radiationis 1000 times
زمانیکه باتری موبایل ضعیف است با جایی تماس نگیرید و تماس کسی را جواب ندهید چون در این حالت امواجی ه گوشی منتشر می کند 1000 برابر است.
cid:12.489749571@web120530.mail.ne1.yahoo.comباد مهربون, سلامتی, زندگی, مجله پزشکی