تاریخ: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ

حیات اخروی


از ویژگی های حیات اخروی نامتناهی بودن آن می باشد کیفر و پاداش در قیامت در واقع تجسم عینی عملکرد این جهان می باشد البته علما و متکمان بر این عقیده اند که معاد هم جسمانی و هم روحانی خواهد بود یعنی انسان در قیامت به همین شکل برانگیخته می گردد هم دارای روح و هم جسم خواهد بود نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که حیات اخروی یا زندگی جاودانه در حقیقت حیات واقعی انسان خواهد بود و آنچه در این دنیا می گذرد چنانکه در قرآن و روایات تأکید شده مقدمه و یا به عبارتی زمینه شکل گیری آن زندگی جاودانه بر اساس اختیار و انتخاب خود انسان است.
ایمان