تاریخ: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ

خدایا...

خدایا به من یقینی ده که جز تو در هستی هیچ چیز نبینم.
خدایا به من دلی ده که جز مهر تو در آن هیچ مهری را راه نباشد.
خدایا به من قلبی ده که دوست داشته باشم هر آنچه آفریده توست.
خدایا به من زبانی ده که جز بر حمد تو گویا نگردد.

خدایا هر آنچه دارم از آن توست پس آنچه خیر من است بر زبانم جاری کن تا از تو تمنایش کنم که خود بسیار نادانم.

خدایا خواسته هایم بسیارند ولی هیچ چیز در قبال آنها ندارم. پس تو از مخزن بی انتهای کرمت آنها را به من عطا کن.

__________________


زندگی حکمت اوست ..
زندگی دفتری از خاطره هاست...
چند برگی را تو ورق خواهی زد...
ما بقی را قسمت...