تاریخ: دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۸ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ

محرم ماه اصلاح افکار

  خداوند عزیزترین و پر شکوه ترین ارزشهاوعظمت هایی را که آفریده است،یکجا در ساحل فرات به نمایش درآورد،

 وبر فرشتگان عرضه کرد تا بدانندکه

چرا می بایست بر آدم سجده می کردند....؟

                 ( دکتر علی شریعتی)