آرزوهایی که حرام شدند!

جادوگری که روی درخت انجیر زندگی می کند.

به لستر گفت: یه آرزو کن تا برآورده کنم

لستر هم با زرنگی آرزو کرد

دو تا آرزوی دیگر هم داشته باشد

بعد با هر کدام از این سه آرزو

سه آرزوی دیگر آرزو کرد

آرزوهایش شد نه آرزو با سه آرزوی قبلی

بعد با هر کدام از این دوازده آرزو

سه آرزوی دیگر خواست

که تعداد آرزوهایش رسید به 46 یا 52 یا...

به هر حال از هر آرزویش استفاده کرد

برای خواستن یه آرزوی دیگر

تا وقتی که تعداد آرزوهایش رسید به...

5میلیارد و هفت میلیون و18هزار و34آرزو

بعد آرزو هایش را پهن کرد روی زمین

و شروع کرد به کف زدن و رقصیدن

جست و خیز کردن و آواز خواندن

و آرزو کردن برای داشتن آرزوهای بیشتر

بیشتر و بیشتر

در حالی که دیگران میخندیدند و گریه میکردند

عشق می ورزیدند و محبت میکردند

لستر وسط آرزوهایش نشست

آنها را روی هم ریخت تا شد مثل یک تپه طلا

و نشست به شمردنشان تا ......

پیر شد

و بعد یک شب او را پیدا کردند در حالی که مرده بود

و آرزوهایش دور و برش تلنبار شده بودند

آرزوهایش را شمردند

حتی یکی از آنها هم گم نشده بود

همشان نو بودند و برق میزدند

بفرمائید چند تا بردارید

به یاد لستر هم باشید

که در دنیای سیب ها و بوسه ها و کفش ها

همه آرزوهایش را با خواستن آرزوهای بیشتر حرام کرد!!!

/ 11 نظر / 41 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خورشید

یاد اوری خوبی بود

همثانیه

سلام نسیم مهربون نوشته زیبایی بود کاش برای یه هدف زیبا تلاش کنیم به من سری بزن محتاجم

زیتون (روان شناسی ازدواج)

سلام میدونی باید چطوری چیزی رایادگرفت میدونی روش جزوه نویسی چون متحرک نیست قرون وسطائی است ؟ یادگیری اولا باید متحرک باشد تا یادگرفته بشه یعنی جزوه روش قرون وسطائی است کارتی متحرک است خلاصه نگاری سبب یادگیری است تکراربافواصل معین موثراست نه فله ای پشت سرهم ودقیقه نود وشب امتحانی ...میدونی برای یادگیری زبان خارجی اول باید زبان مادری راروی کارت نوشت انگلیسی یا ...را پشت کارت و ابتدا زبان مادری رانگاه کرد اگرواکنشش رابلدنبودیم چند ثانیه فکرکنیم بعد اگریادمان نیامد پشت کارت رانگاه کنیم

آزی

انگار زبان حال ادمای حریص این دوره زمونه است

فرهاد بی تیشه

چه قشنگ و عبرت آموز عبرت آموز برای کسانی که فکر می کنند فردایی هم هست